This site uses cookies, own and from third parties, to provide a better service. You can read more about our cookies policy.

Etika Kodea - Código Ético

Kode hau onartzerakoan Euskadik bisitarien eskubideetan, establezimendu jasangarrien aukeraketaren bultzadan eta administrazioen aldetik informazioa emateko eta prebenitzeko konpromisuan lan egiteko beharra bereganatzen du.

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoak, Turismoaren Munduko Erakundeak garatutako Munduko Kode Etikoaren printzipioak onartu ditu, baita Nazio Batuetako 2030 Ajendaren Garapen Jasangarriaren helburuak ere; hauetaz gain, euskal berezitasunak eta gure kulturaren ezaugarri propioak erantsi dira.

Kode hau sinatzerakoan, eragile turistikoek bertako kultura eta tradizioa eta ondare kulturalaren errespetua eta zaintza onartzen dute, bertako komunitateek turismo-jarduerekin bat egin dezaten eta onura ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, enplegua bereziki, har ditzaten pizgarriekin batera joango delarik.

Eragile turistiko sinatzaileek, Euskadiko Etika Turistikoaren Erregistroa osatzen dute. Erregistro honen kudeaketa eta eguneratzearen ardura, Euskadiko Turismoko Etika Batzordeak izango du.

 Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa (PDF)


El Código Ético del Turismo de Euskadi tiene como objetivo que todas las entidades turísticas incorporen las responsabilidades sociales y la sostenibilidad medioambiental y económica en su práctica diaria.

En el Código Ético del Turismo de Euskadi se adaptan los principios del Código Ético Mundial que desarrolló la Organización Mundial del Turismo, así como los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; y se añaden las particularidades vascas y los elementos propios de nuestra cultura.

Las entidades turísticas asumen con la firma de este Código un importante compromiso de respeto y preservación de la cultura y la tradición local y los elementos de patrimonio cultural, que irá unida a incentivos para que las comunidades locales se asocien con las actividades turísticas y reciban los beneficios económicos, sociales y culturales de las mismas, en especial el empleo.

Las entidades firmantes conforman el Registro de Ética Turística de Euskadi. La gestión y actualización de dicho registro será responsabilidad del Comité de Ética del Turismo de Euskadi.

 Código Ético del Turismo de Euskadi (PDF)

July 2024

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31